Możliwość współpracy z UE na rynkach rozwijających się. Seminarium w Warszawie

9 października odbędzie się seminarium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komisji Europejskiej pn. „Możliwości współpracy z Unią Europejską na rynkach rozwijających się”.

Celem seminarium jest zwiększenie zainteresowania polskich przedsiębiorców w zakresie funduszy przeznaczonych na realizację polityki rozwojowej, w tym Europejskim Funduszem Rozwojowym (European Development Fund) oraz mechanizmami finansowania projektów realizowanych poza UE.

Spotkanie dotyczyć będzie m.in:
-  możliwości dla sektora prywatnego wynikające z wykorzystania instrumentów finansowych Unii Europejskiej, przeznaczonych na promocję współpracy w krajach partnerskich,
-  instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla działań poza UE,
-  zasady zamówień publicznych w Unii Europejskiej – przewodnik po zamówieniach publicznych PRAG.
Wezmą w nim udział eksperci Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele sektora prywatnego.
Więcej: LINK