Możliwość współpracy z firmami z Modeny

Apmi Confimi Impresa Modena, Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Modenie, reprezentujące ponad 700 firm, z branż: żywności, mechaniki, podwykonawstwa, infrastruktury, mody i sektora tekstyliów poszukuje partnerów do współpracy w Polsce.

Organizacja zajmuje się między innymi współpracą międzynarodową między zrzeszonymi w jej strukturach firmami z przedsiębiorstwami zewnętrznymi, włączając w to także imprezy międzynarodowe (targi, showroomy), kontakty b2b (business-to-business) z potencjalnymi nabywcami zagranicznymi, importerami i klientami, misje międzynarodowe oraz inne możliwości rozwoju biznesu, również w ramach funduszy unijnych.

Apmi Confimi Impresa Modena poszukuje możliwości współpracy z organizacjami polskiego rzemiosła. Miałaby ona na celu:
– wymianę informacji;
– rozpoznanie zapotrzebowani rynkowych partnerów;
– zidentyfikowanie działań, które można realizować w ramach partnerstwa;
– stworzenie nowych możliwości biznesowe dla firm.

Kontakt:
Dott.ssa Silvia Fait – Head of Financial, Economic and Foreign Affair Dep.
Tel. 059/894860 – Cel. 334/6931703
Fax 059/894812
E-mail: s.fait@apmi.mo.it
http://www.apmi.mo.it
Via P. P. Pasolini, 15
41123 Modena

Prezentacja Apmi Confimi Impresa Modena: LINK