Monitorowanie prawa gospodarczego – platforma do opiniowania aktów prawnych

Związek Rzemiosła Polskiego w grudniu 2017 roku rozpoczął realizację projektu „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Celem projektu jest monitorowanie zmian w prawie gospodarczym i wypracowanie stanowisk wobec proponowanych rozwiązań w przepisach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym rzemieślniczej. Ważnym elementem tego procesu jest wsłuchanie się w opinie środowiska rzemieślniczego, by nasze stanowisko o nowych rozwiązaniach prawnych wpłynęło na jakość stanowionego w Polsce prawa gospodarczego. Zebrane uwagi, komentarze i opinie pod poszczególnymi projektami ustaw i rozporządzeń, zamieszczanych na stronie projektu, będą omawiane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli wszystkich zrzeszonych w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych.

 

Panel konsultacyjny jest dostępny od 1 lutego 2018 r. pod adresem  internetowym www.rzemioslooprawie.zrp.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.zrp.pl. (baner projektu nad aktualnościami).

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji rzemiosła do wyrażania uwag i opinii na temat konsultowanych aktów prawnych.

 

Więcej: LINK