Money.pl:Zakaz handlu w niedzielę uderza w branżę piekarniczą. Rzemieślnicy piszą list do Rafalskiej

Prezes ZRP Jan Gogolewski skierował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej list dotyczący zakazu handlu w niedzielę. Zwraca w nim uwagę, że wprawdzie ustawa wyłącza spod zakazu handlu te firmy, których przeważająca część działalności polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, ale takie brzmienie przepisów – wbrew intencjom ustawodawcy – uderza w część firm z tej branży.

 

„W praktyce okazało się, że uchwalony przepis sprawdza się w przypadku samodzielnych placówek handlowych, dokonujących sprzedaży tych artykułów, natomiast sytuacja komplikuje się w odniesieniu do sklepów producenckich. W przypadku sklepów przyzakładowych nigdy nie jest możliwe spełnienie warunku, aby przeważająca działalność tych przedsiębiorców polegała na handlu artykułami piekarniczo-cukierniczymi, z tej przyczyny, że najczęściej w ich przypadku przeważającym rodzajem działalności będzie nie handel, a produkcja tych wyrobów” – czytamy we fragmencie listu na portalu Money.pl.

 

„Przecież intencją ustawodawcy było, aby zakaz handlu w niedziele i święta nie dotyczył, m.in. piekarni, cukierni i lodziarni. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego w tym przypadku jest możliwa wykładania celowościowa przepisu, która będzie służyła osiągnięciu zasadniczego celu ustawy” – cytuje Money.pl z listu prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jana Gogolewskiego.

 

Więcej: LINK