Money.pl:Pracodawcy i związki zawodowe jednym głosem

„Taka sytuacja zdarza się rzadko. Związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców połączyli siły i napisali wspólny apel do rządu. Chcą rozwiązania problemu finansowania służby zdrowia i niskich płac w opiece medycznej” – czytamy na money.pl. Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność” oraz pracodawcy: Konfederacja Lewiatan, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego – wystosowały wspólny list do premier Beaty Szydło i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Apelujący po raz kolejni protestują  sprzeciwiają się dewaluacji Rady Dialogu Społecznego jako instytucji, której misją jest poszukiwanie kompromisów w sprawach strategicznych dla przyszłości społeczno-gospodarczej naszego kraju. W ocenie RDS nie ma logicznego uzasadnienia dla decyzji powołania przez ministra zdrowia dodatkowego 'zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania’ poza strukturą RDS” – podaje portal.

„Zdaniem autorów jest to próba przeniesienia dyskusji poza przestrzeń dedykowaną dla podejmowania tego typu wyzwań, którą jest właśnie RDS. „Podpisani pod listem domagają się od rządu, by podjął próbę rozwiązania kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz niskich płac zatrudnionych w nim ludzi. Chcą, by w pracach nad nimi brali udział także lekarze rezydenci”-cytujemy za money..
Pod listem zabrakło podpisu Pracodawców RP, wchodzących w skład RDS.
Więcej:
Money.pl
Bartosz Krzyżaniak
17.10.2017
LINK