Money.pl:Płaca minimalna w 2019 r. Minister finansów nie zgadza się na 2250 zł brutto

Ministerstwa finansów i rodziny nie są jednomyślne w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku. Resort finansów nie zaakceptował propozycji podniesienia płacy minimalnej w 2019 r. do 2250 zł brutto. Stawka minimalna godzinowa wzrosłaby wówczas do 14,7 zł. Oznacza to utrzymanie płacy minimalnej na poziomie ok. 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.Decyzja ma zostać podjęta podczas posiedzenia Rady Ministrów.

Ministerstwo rodziny zobowiązało się terminie do 15 czerwca, przedstawić propozycję partnerom i Radzie Dialogu Społecznego. Jak podkreśliła minister rodziny, jeżeli partnerzy społeczni swojej propozycji nie uzgodnią, to ostateczne ustalenie wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej nastąpi do 15 września – podaje portal.

Trzeba pamiętać, że podwyżka płacy będę miała wpływ na wysokość wielu świadczeń, takich jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, a także małego ZUS-u – czytamy na Money.pl

Więcej: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/placa-minimalna-w-2019-r-minister-finansow,192,0,2408384.html