Money.pl:Jak długo firmy czekają na pieniądze za fakturę? Wyniki badania

„Średni okres oczekiwania przez firmy MŚP na płatność za fakturę to 29 dni. 60 proc. przedsiębiorców potwierdza, że co najmniej raz w miesiącu mają problem z otrzymaniem terminowej płatności za fakturę”- przytacza portal money.pl

Badania przeprowadził Bibby MSP Index, i wynika z nich, że co piąty badany spotyka się z tym problemem przynajmniej 2-5 razy w ciągu miesiąca. Okazuje się, że przeterminowania, powyżej jednego miesiąca, a do trzech miesięcy, dotknęły aż 13 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP. Zagrożeniem przedłużanych płatności przez kontrahenta jest utrata płynności finansowej firmy, co niestety może doprowadzić do zamknięcia działalności.
Więcej;
Money.pl
oprac. Monika Szafrańska
LINK