MojeKatowice.pl: O polskiej ramie kwalifikacji w Katowicach

„O ważnej zmianie w edukacji, która wpłynie na rynek szkoleń, a przede wszystkim rynek pracy, rozmawiali wczoraj w Katowicach przedstawiciele śląskich urzędów pracy, uczelni wyższych, instytucji edukacyjnych, specjaliści ds. szkoleń i rynku pracy, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Konferencję pt. „Krajowe ramy kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy”, pod patronatem marszałka województwa Adama Matusiewicza, zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych.” Była to już kolejna z 17 konferencji, które mają się odbyć na terenie całego kraju.

Dobre praktyki dbania o jakość kwalifikacji branżowych przedstawiła m.in. Jolanta Kosakowska dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej Związku Rzemiosła Polskiego. Podkreśliła, że Związek Rzemiosła Polskiego i izby rzemieślnicze od lat zajmują się kwestiami związanymi z walidowaniem efektów uczenia się, nabywanych na drodze edukacji pozaformalnej i w wyniku uczenia się nieformalnego. O potwierdzaniu zdobytych umiejętności na przykładzie kwalifikacji czeladnika i mistrza .

Zaznaczyła, że „Istnieje kilka ścieżek dojścia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Kandydat na czeladnika może skorzystać z jednej z siedmiu ścieżek do egzaminu, m.in. ukończona nauka zawodu u rzemieślnika (edukacja szkolna), ukończona nauka w zawodzie w systemie pozaszkolnym (np. kurs, szkolenie) czy też 3-letni okres wykonywania zawodu, w którym ma być egzamin (ścieżka nieformalna, w procesie pracy). Obecnie egzaminy rzemieślnicze w Polsce obejmują już 115 zawodów, w tym 48 szkolnych i 67 pozaszkolnych (w tym zawody unikatowe np. gorseciarka, sztukator, witrażownik)”.

Więcej: LINK