Młodzi bezrobotni wspierani przez rząd

Blisko 50 tys. młodych bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia skorzystało do 27 maja br. z nowej formy aktywizacji jakimi są bony. Do wyboru są bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie – podaje ministerstwo rodziny i pracy.

Ta grupa wiekowa jest jedną z grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy uprawnioną do priorytetowego wsparcia. Aby zwiększyć pakiet możliwych rozwiązań kierowanych wprost do tej grupy wprowadzono dodatkowe instrumenty. Młodzi mogą skorzystać z bonu stażowego (daje możliwość skierowania na staż do wybranego przez siebie pracodawcy i sfinansowania stypendium), bonu szkoleniowego (stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną wybrane szkolenie); bonu zatrudnieniowego (stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem posiadacza bonu); bonu na zasiedlenie (może ubiegać się osoba, która planuje podjęcie pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania).
 Więcej: LINK