Misja gospodarcza do Chin i Rosji

W Ministerstwie Rozwoju trwa nabór wniosków na Programy Branżowe 2018, w ramach których otrzymać można refundację 50% kosztów uczestnictwa w misjach gospodarczych do Chin: 18-22 marca 2018 oraz do Rosji: 8-14 kwietnia 2018.

Dodatkowo wszystkie zgłoszenia złożone do dnia: 29 grudnia 2017 roku będą objęte 10% promocją całkowitych kosztów uczestnictwa. W trakcie misji gospodarczej firm polskich do Chin, zaplanowane są spotkania biznesowe skrojone pod każdego uczestnika według wskazań zawartych w zamieszczonym obok formularzu zgłoszeniowym.

Natomiast w dniach: 25-30 marca 2018 Silesia Chamber of Commerce Ltd. organizuje
misję firm polskich do Gruzji i do Azerbejdżanu, która także objęte jest 15% promocją kosztów uczestnictwa w przypadku złożenia zgłoszeń w terminie do 29 grudnia 2017 roku oraz możliwością 50% refundacji kosztów.

Wielobranżowa misja gospodarcza firm polskich do Rosji, odbędzie się w dniach 8-14 kwietnia 2018 r. Podczas misji odbędą spotkania B2B z firmami rosyjskimi w Moskwie, Irkucku i w Nowosybirsku.
Więcej: LINK