Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, co ma przede wszystkim zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu Biura Informacji Gospodarczej będą mogły m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi.

Główne zmiany, jakie ma wprowadzić nowelizacja:

  • Uporządkowanie procedur nadzoru nad działalnością biur informacji gospodarczej. Dzięki temu obniżone zostaną koszty nadzoru, a procedura będzie krótsza i mniej zbiurokratyzowana.
  • Doprecyzowanie i zaktualizowanie obecnych rozwiązań dotyczących np. publikacji cenników usług biur. Przyczyni się to do lepszej współpracy biur z klientami i organem nadzoru.
  • Uproszczenie zasad nadzoru nad działalnością biur.
  • Uzupełnienie katalogu informacji gospodarczych, które mogą zostać przekazane do biura, o adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, który nie jest konsumentem.
  • Wskazanie przypadków, w których biuro musi podać w cenniku wysokość opłaty za daną czynność. Biuro będzie zobowiązane do publikacji cennika na swojej stronie internetowej.
  • Wymóg umieszczania przez biura w rejestrze zapytań informacji o podmiocie, któremu ujawniono informacje gospodarcze.

Ponadto więcej podmiotów będzie mogło otrzymywać dane oraz informacje z rejestru zapytań. Będą to m.in. organy Policji czy Straży Granicznej.

Ministerstwo planuje wprowadzenie nowych rozwiązań jeszcze w tym roku.