Ministerstwo Pracy o rocznym działaniu

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że celem resortu było i jest m.inn. tworzenie warunków do kompleksowego wspierania rodziny w budowaniu jej bezpiecznego bytu. Jednym z elementów wsparcia jest rządowy program „Rodzina 500 plus”, który ma charakter powszechny. Efektem programu jest spadek o blisko 130 tysięcy osób korzystających z pomocy społecznej.

 W wypowiedzi znalazła się też część poświęcona obszarowi polityki społecznej, takie jak likwidacja patologii na rynku pracy, przez zlikwidowanie tzw. syndromu pierwszej dniówki, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej czy podniesienie minimalnego wynagrodzenia. – Ten rok dla kierowanego przeze mnie resortu to 8 uchwalonych ustaw, 37 wydanych rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 5 rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Pracujemy nad kolejnymi 11 projektami ustaw oraz 16 rozporządzeniami – zaznaczyła minister.
 Więcej: LINK