Ministerstwo Finansów szykuje kolejne uproszczenia podatkowe

Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy i wzrost bezpieczeństwa podatników – to najważniejsze uproszczenia, jakie zapowiada minister finansów Teresa Czerwińska. Kluczowe zmiany są zgodne z zasadą 3xP, czyli system podatkowy przejrzysty, prosty i przyjazny dla podatników, także przedsiębiorców.

W zapowiedziach znalazły się

I.Cztery obszary uproszczeń podatkowych: Twój e-PIT; Rezygnacja z deklaracji VAT(MF przewiduje również rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r._; Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów; Jedno PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych)

II.Niższe podatki dla biznesu i inwestycji:  9% stawka podatku CIT; Samochód osobowy w firmie – wyższy limit odpisu (resort proponuje podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów); Koszt kapitału własnego (przymiarki do  możliwości obniżenia przychodu o hipotetyczny); Konwersja długu na kapitał; Ulga „Innovation Box” (preferencyjne opodatkowanie, np. obniżoną stawką podatkową); Jednorazowe rozliczenie straty (jeżeli nie przekracza 5 mln zł w jednym roku podatkowym); Sukcesja firm a podatki (w planach zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy); Mały Podatnik ( w zamierzeniach podwyższenie progu „małego podatnika w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży oraz zaliczanie do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika);

III. Prostsze, przyjaźniejsze przepisy: Nowa matryca stawek VAT (dzięki przygotowywanym zmianom podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych); Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości  (pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę); Ulga mieszkaniowa; Interpretacje ogólne (organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych).

  1. Bezpieczny podatnik: Ordynacja podatkowa (trwają prace nad nową ordynacją, która zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik); Skrócenie terminu w „uldze na złe długi” w VAT (resort planuje skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi”).

Więcej: https://www.mf.gov.pl