Minister Finansów spotkała się z członkami Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Czlonkowie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego spotkali się z minister finansów Teresą Czerwińską i ekspertami z resortu. Tematem było omówienie kluczowych problemów, które wymagają wypracowania wspólnego stanowiska Ministerstwa Finansów i członków Komisji Kodyfikacyjnej  Ogólnego Prawa Podatkowego. Projekt nowej Ordynacji podatkowej został przygotowany przez KKOPP i będzie obecnie poddawany konsultacjom wewnętrznym. W trakcie spotkania zostały omówione kluczowe problemy wymagające wypracowania wspólnego stanowiska MF i KKOPP.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o koncepcji  instytucji Rzecznika Praw Podatnika. Dyskutowano również o kształcie niektórych zasad ogólnych prawa podatkowego, instytucji ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Więcej: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/spotkanie-z-czlonkami-komisji-kodyfikacyjnej-ogolnego-prawa-podatkowego?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NsX0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_