Miliony dla przedsiębiorczych i na nowe miejsca pracy

Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, ma na celu rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Program powstał na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory w ramach programu zostały udzielone pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy na łączną kwotę ponad 227,7 mln złotych.

Jak informuje ministerstwo pracy Program jest instrumentem rynku pracy, mającym na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczki w ramach programu są udzielane ze środków Funduszu Pracy na terenie całego kraju. Udzielane są przez pośredników finansowych, wyłonionych w drodze przetargu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program oferuje niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej na okres 7 lat. Oprocentowanie w skali roku wynosi 0,44%. Uczestnicy programu mogą liczyć na roczną karencję w spłacie kapitału pożyczki. Co ważne, w związku z udzieloną pożyczką nie ponoszą żadnych opłat i prowizji. Od 1 grudnia 2017 roku kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 85 111,80 zł (dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju). Można tez uzyskać pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Od 1 grudnia 2017 r. kwota pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wynosi 25 533,54 zł (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju).
Więcej: LINK