Mikroprzedsiebiorcy z łatwiejszym składaniem pliku JPK

 Z projektu rozporządzenia Ministra Finansów wynika, że mikroprzedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku kupienia elektronicznego podpisu kwalifikowanego i tworzenia profilu zaufanego w celu złożenia jednolitego pliku kontrolnego. 

 

Wprowadzanym trzecim sposobem podpisywania tych ksiąg jest możliwość stosowania innego podpisu elektronicznego zapewniającego ich autentyczność, na który składa się przychód z PIT, imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika. Możliwość ta będzie przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
Regulacja jest wprowadzana na wzór jednego ze sposobów podpisywania przez podatników będących osobami fizycznymi, płatników i inkasentów deklaracji i podań przesyłanych do urzędów skarbowych, w tym m.in. deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 wprowadzonego w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu podpisywania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1802), zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie podpisywania deklaracji i podań”.
Wprowadzenie w zmienianym rozporządzeniu sposobu podpisywania przez podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą ksiąg bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym będzie stanowiło dla tych podatników duże ułatwienie w realizowaniu nałożonych na nich obowiązków m.in. raportowania plików JPK_VAT.
 
Więcej: