Mikroprzedsiębiorco, weź udział w badaniu GUS

Zachęcamy do udziału w badaniu GUS, które dotyczy działalności mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Aby wziąć udział w badaniu wystarczy skorzystać z formy elektronicznej, dostępnej na Portalu Sprawozdawczym GUS – LINK

Można też złożyć złożenie tradycyjne sprawozdanie, ale w przypadku otrzymania zawiadomienia.
Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce szczególną rolę, zarówno ze względu na ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości jak i zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków ekonomicznych. W związku ze wzrostem roli sektora mikorprzedsiębiorstw w gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na dane opisujące jego strukturę oraz zachodzące w nim zmiany. Sprawozdawczość statystyczna jest podstawowym narzędziem poznania i opisania stanu gospodarki narodowej. Ponadto, dzięki wzięciu udziału w badaniu przedsiębiorcy dowiedzą się czegoś nowego o sobie oraz swoim otoczeniu.
 
Badanie w skali całego kraju realizuje Urząd Statystyczny w Łodzi. Termin przekazania sprawozdania upływa z dniem 15 marca 2018 roku. Wszelkie informacje na temat badania oraz publikacja „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r.” są dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Więcej: LINK