Międzynarodowe Dni Reklamy Remadays w Kijowie w dniach od 29.02 – 2.03 2012 roku.