Międzynarodowa współpraca gospodarcza. Konferencja prasowa w resorcie gospodarki

Minister gospodarki Janusz Piechociński powiedział dziennikarzom, że w zakresie dwustronnej współpracy gospodarczej w 2014 r. resort zrealizował ok. 150 bilateralnych rozmów, wizyt i konsultacji na szczeblu kierownictwa MG z partnerami z ponad 60 krajów. Działania te przyczyniły się do wzrostu eksportu o 5,2 proc. w stosunku do 2013 r. Wyeksportowano wyroby za 163,1 mld euro.

Inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację dla nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodał, że nasz kraj utrzymał trzecie miejsce w Europie pod względem liczby stworzonych miejsc pracy dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym.

Ministerstwo w bieżącym roku nadal będzie wspierać i stymulować dalszy wzrost polskiego eksportu, planuje także dywersyfikację struktury geograficznej obrotów handlowych poprzez zwiększenie udziału krajów pozaunijnych w globalnym eksporcie Polski. – Najważniejszymi celami i zadaniami we współpracy międzynarodowej w 2015 r. będzie intensyfikacja dialogu gospodarczego z partnerami z krajów pozaeuropejskich, promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych oraz rozbudowa bazy międzyrządowych umów bilateralnych o współpracy gospodarczej i umów o ochronie inwestycji – powiedział miister.
Więcej: LINK