MF przygotowało Projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 r. C(2016)5596 final, która zawiera m.in. nakaz zawieszenia wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej.

Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
Więcej: LINK