Mateusz Morawiecki ministrem dwóch resortów

Wicepremier Morawiecki został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Ministra Rozwoju oraz Ministra Finansów. Wicepremier stanie na czele Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

„Moją misją jest koordynacja polityki gospodarczej rządu. W naturalny sposób wiele resortów patrzy przez swój pryzmat. Koordynacja ma doprowadzić, przy pełnej niezależności wszystkich ministrów w Komitecie Ekonomicznym, do usprawnienia działań na wszystkich szeroko rozumianych frontach gospodarczych” – powiedział wicepremier Morawiecki.

Jednym z głównych zadań będzie przeprowadzenie ustawy budżetowej przez Sejm.
Więcej: LINK