Materiały do kontaktu z żywnością – Plan działania

W ramach ogólnego prawa żywnościowego Komisja Europejska opublikowała plan działania dotyczący wstępnej oceny skutków rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Materiały do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie to stanowi podstawę dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i zapewnia skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

 

W związku z tym UEAPME rozpoczęła konsultacje, mające na celu poprawę skuteczności tego prawodawstwa. Wszelkie uwagi i opinie na temat opublikowanego plany działania należy przesyłać najpóźniej do 15 grudnia.

 

Więcej: LINK