Lista targów i misji objętych wsparciem w 2014 roku

Do końca października 2013 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych na pięciu perspektywicznych rynkach dla eksportu polskiego: Algierii, Brazylii, Kazachstanu, Kanady i Turcji.

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło właśnie listę wydarzeń objętych wsparciem w 2014 r., w ramach projektu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” poddziałania 6.5.1 POIG.
Przedsiębiorcy mogą się otrzymać nawet 75 proc. dofinansowania kosztów udziału w branżowych imprezach targowych i misjach zaplanowanych w przyszłym roku.

Pomoc udzielana przez resort pokryje m.in. opłaty związane z wynajęciem i zagospodarowaniem powierzchni targowej, przelotu oraz zakwaterowania.
Więcej: LINK