Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 stycznia 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym Ministerstwo Finansów publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Celem upowszechniania tych danych jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera m.in.: tytuł projektu, jego skrócony opis, numer umowy/decyzji, nazwa beneficjenta, fundusz, program, priorytet, działanie, poddziałanie, itd. W przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na liście uwzględnione są tylko projekty realizowane w ramach programów zarządzanych przez Polskę – tj. Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia.

 

Dane dotyczą stanu na 1 stycznia 2018 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. 

 

Więcej: LINK