Kształcenie zawodowe w dialogu społecznym. Seminarium w Związku Rzemiosła Polskiego

Nie można rozmawiać o szkolnictwie zawodowym bez rozpoznania dwóch podstawowych ról, w jakich mogą występować organizacje zrzeszające przedsiębiorców – bez organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców-powiedział Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, wiceprzewodniczący RDS Jan Gogolewski, otwierając seminarium promujące dialog społeczny. Spotkanie z udziałem reprezentantów  organizacji rzemieślniczych i zaproszonych   gości – przedstawicieli partnerów społecznych, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji  rynku pracy  oraz biura Rady Dialogu Społecznego, odbyło się 12 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów i było kontynuacją dyskusji rozpoczętej w Gdańsku –Jelitkowie w maju br. Cykliczne konferencje wpisują się w realizację Programu prac RDS na 2018 r.

Jednym z zadań Rady jest promocja szkolnictwa zawodowego. Wkład Rzemiosła na tym polu jest nieoceniony. Dzisiaj, kiedy mówi się o  kolejnych zmianach w kształceniu zawodowym, o wzmocnieniu roli pracodawców w procesie odbudowy szkolnictwa branżowego, nie może zabraknąć głosu rzemiosła. Zwłaszcza, że niektóre z rozwiązań nie zyskują poparcia naszego środowiska – dodał Prezes.

Więcej:Seminarium w ZRP

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1yUBR2-86EG_q9vk2E1pG7EIzkUPyFMTu