Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 27/02/2013

Kształcenie dualne szansą dla polskiej gospodarki

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego (26 lutego) odbyła się Konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”.

Gości powitał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. W swojej wypowiedzi podkreślił, że kształcenie dualne jest skutecznym sposobem na przygotowanie dobrze wykwalifikowanych kadr. Te zaś stanowią klucz do sukcesu gospodarczego. - O kształceniu dualnym mówi dziś cała Europa – powiedział Prezes Jerzy Bartnik – w tym Komisja Europejska, która mocno promuje taki system nauczania. Ambasador Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch, stwierdził, że Polska i Niemcy mogą być dumne nie tylko ze swojego rzemiosła i systemu kształcenia zawodowego, ale również z wielu lat współpracy i wymiany doświadczeń. Podkreślił konieczność aktywniejszego włączania pracodawców w proces nauczania. Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Edward Tomasz Połaski zabierając głos zaznaczył, że polskie firmy dobrze radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym, między innymi dzięki wsparciu unijnych dotacji. Trzeba jednak pamiętać, że w 2013 roku kończy się bezzwrotne wsparcie dla naszych firm. Zdaniem Prezesa MIRiP wielkie znaczenie będzie mieć wtedy dobrze ukierunkowana edukacja zawodowa, która pozwoli na rozwój polskich firm i ich samodzielną walkę o pozycję na rynku. Ostatni z przedstawicieli organizatorów, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Marcin Rolnik przedstawił działania, jakie prowadzi Fundacja, by umożliwić rozwój edukacji w Polsce, przy zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej.

Zaprezentowano podczas spotkania prelekcje: „Kształcenie zawodowe i wyzwania gospodarcze” – prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, „Przemienne kształcenie zawodowe (dualne) – zalety dla gospodarki i pracowników – prof. Wolfgang Schulhoff (Izba Rzemieślnicza w Düsseldorfie), „Budowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia zawodowego w świetle doświadczeń niemieckiego rzemiosła (projekt ENIQAB) – dr Barbara Hemkes (Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego, Bonn) Z dużym zainteresowaniem obecnych spotkała się prezentacja dobrych praktyk w zakresie kształcenia dualnego stosowanych w systemie niemieckim, które można przenieść na teren Polski.

W przygotowanym panelu dyskusyjnym eksperci odpowiadali na pytania z sali i dyskutowali o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w dziedzinie rozwoju kształcenia dualnego. Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pracodawców z niepokojem mówili o nieangażowaniu się strony rządowej w inicjatywy wspierające szkolenie zawodowe. Przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej zwrócił uwagę na fakt, że nie ma strategii Państwa w kwestii kształcenia zawodowego. Wyraził również żal, wynikający z braku zainteresowania instytucji państwowych tematyką spotkania. Gorzkich słów pod adresem opieszałości rządu w tej kwestii było więcej. Szkoda, ponieważ zdaniem ekspertów tylko przy szczególnym wsparciu rządu możliwe jest zachowanie i rozwijanie osiągnięć polskiej edukacji zawodowej, a tym samym przygotowanie fachowej, wykwalifikowanej kadry dla gospodarki.


Podczas Konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Panu Jackowi Kuśmierczykowi Złotego Odznaczenia Izby Rzemieślniczej miasta Düsseldorf. Złote Odznaczenie przyznawane jest niezwykle rzadko. W 112-letniej historii Izby Rzemieślniczej w Düsseldorfie zostało do tej pory nadane tylko dwóm osobom z zagranicy.

Organizatorami konferencji byli: Związek Rzemiosła Polskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018