Kryzys – zagrożenie czy szansa – konferencja już w listopadzie

W Warszawie 20 listopada odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Piekarska „Kryzys – zagrożenie czy szansa”, połączona z VII Ogólnopolskim Konkursem i Wystawą Piekarską.

Tradycyjnie impreza będzie się składać z 3 części: bezpłatnej konferencji dla producentów pieczywa i wyrobów cukierniczych; konkursu pieczywa w czterech kategoriach: (chleb mieszany, pieczywo żytnie, pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi  i pieczywo pszenne: zwykłe lub wyborowe). Do konkursu można zgłosić po 1 wyrobie z każdej kategorii. Warunkiem uczestnictwa jest prezentacja pieczywa na Wystawie Piekarskiej podczas konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trzeci człon stanowi wystawa firm piekarskich zgłoszonych do udziału w konkursie oraz firm działających na rzecz piekarstwa.

 

Konferencja i wystawa odbędą się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Rozpoczęcie godz.11.00. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz wystawie i w konferencji  przyjmowane będą do 29 października na formularzu zgłoszeniowym.

Organizatorami wydarzenia są: Redakcja „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”, Rada Gospodarki Żywnościowej, Krajowa Rada Drożdżownictwa oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: LINK
Regulamin uczestnictwa w konkursie: LINK
Karta zgłoszeniowa: LINK