Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników

„Efektywność i perspektywy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników i ich pracowników oraz planowanego powszechnego samorządu gospodarczego” – to temat konferencji, która odbyła się 6 września w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.
 
Głównym celem spotkania było zebranie opinii reprezentatywnych partnerów społecznych na temat wnioskowania i wykorzystania w praktyce środków KFS na kształcenie ustawiczne własne i zatrudnionych pracowników a także wymiana doświadczeń organizacji rzemiosła z różnych regionów Polski w tym zakresie.  W trakcie części warsztatowej konferencji było również miejsce na sformułowanie wstępnych opinii środowiska rzemieślników na temat planowanego powszechnego samorządu gospodarczego.

Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego otwierając konferencję powiedział, że – My jako Związek Rzemiosła Polskiego jesteśmy od tworzenia warunków sprzyjających szkolnictwu zawodowemu a na Was, jako regionalnych organizacjach rzemiosła, spoczywa obowiązek realizacji zadań w tym zakresie-. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w tak zacnym gronie ekspertów ze środowiska rzemiosła uda się sformułować wnioski i propozycje doskonalenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach którego środki przeznaczone są na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników (m.in. utrzymanie zatrudnienia i wzmocnienie firmy) a także pracowników organizacji rzemiosła.

Stosunkowo krótki, bo prawie dwuletni okres funkcjonowania KFS przyniósł, zarówno pozytywne, jak i negatywne jego oceny, zwłaszcza na tle nieprawidłowości leżących po stronie wnioskujących a także instytucji dysponujących środkami KFS. Do pozytywnych aspektów z pewnością możemy zaliczyć to, że stworzył preferencyjne warunki dla mikro firm, oferując 100% finansowania, a dla pozostałych podmiotów – 80% finansowania różnych form edukacji ustawicznej, co stwarza m.in. szanse na wzmocnienie kwalifikacji pracowników oraz daje możliwość uzyskania nowych kompetencji dla zwiększenia jakości usług organizacji rzemiosła.

Konferencja została zorganizowana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zdjęcia: LINK