Krajowa Administracja Skarbowa wprowadza jednolity plik kontrolny na żądanie

Wszyscy podatnicy od 1 lipca 2018 r., w tym mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazywania jednolitych plików kontrolnych (JPK) do organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej tzw. JPK na żądanie. Do przekazania plików JPK przedsiębiorcy mogą wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów uważa, że taka forma przekazania danych JPK znacznie przyśpieszy prowadzone postępowania kontrolne lub przyjmowania kontrolujących w siedzibie firmy.

Link:

http://www.parp.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny-na-zadanie-3