Korzystne zmiany podatkowe na 2010 rok

W 2010 roku, zgodnie z postulatem ZRP, wzrasta do 100 tys. zł granica zwolnienia od VAT – korzystna zmiana, z której będą mogły skorzystać niektóre cechy.

W 2010 roku ulegnie podwyższeniu z 50 tys. zł do 100 tys. zł  limit obrotu uprawniającego podatnika do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT.  Limit ten będzie dwuetapowo podwyższany – w roku 2011 osiągnie kwotę 150 tys. zł.

Zgodnie z nowelą ustawy o VAT (Dz.U. Nr 215, poz. 1666) przewidziano w przepisach przejściowych możliwość skorzystania ze zwolnienia dla podatników, którzy przekroczyli tegoroczny 50-tys. limit, pod warunkiem zawiadomienia o tym do 15 stycznia 2010 roku urzędu skarbowego.

Przypominamy, że do wartości sprzedaży branej pod uwagę do zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust.2 ustawy o VAT nie wlicza się m.in. odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od VAT oraz kwot uzyskanych ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.