Konsultacje społeczne – system usług rozwojowych

W ramach konsultacji społecznych dotyczących systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, organizowanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 26 listopada w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja dotycząca tego tematu.

Spotkanie konsultacyjne będzie skierowane do przedstawicieli Instytucji Zarządzających i Pośredniczących Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Przedmiotem konsultacji będą zasady wdrażania Podmiotowych Systemów Finansowania w tym m.in.: rozliczanie, kontraktowanie oraz realizacja wskaźników.

W związku z ograniczonymi warunkami lokalowymi, istnieje możliwość zgłoszenia jednego przedstawiciela z danej instytucji do 22 listopada na adres justyna_bednarz@parp.gov.pl.

Harmonogram spotkania:
11.00 – 13.00 Dyskusja założeń PSF w szczególności:
• wybór projektów w ramach których wdrażany będzie PSF;
• wybór Operatora realizującego PSF;
• przepływy finansowe – terminy, rola BGK, montaż finansowy;
• pomoc publiczna/de minimis w ramach PSF,
• wskaźniki – określanie, zbieranie, agregowanie
13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 16.00 Kontynuacja dyskusji