Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu „Krajowe Zamówienia Publiczne, makroregion 3” (2.2 PO WER)

Uprzejmie informujemy, że do 6 sierpnia, godz. 10.00  trwa proces konsultacji społecznych dokumentacji do konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski – konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18.

Konkurs ten stanowi uzupełnienie naboru wniosków w ramach poprzedniego konkursu z działania 2.2 P0 WER z 2017  i dotyczy makroregionu 3 (województwo: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Będziemy wdzięczni za Państwa opinie.

Link:

http://power.parp.gov.pl/skorzystaj-z-programu-power/konsultacje-spoleczne-w-ramach-krajowych-zamowien-publicznych