Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE z zakresu polityki spójności po 2020 r rozpoczęte

Komisja Europejska, w tym roku, chce przedłożyć swoje propozycje dotyczące nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do  obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety – kwestionariusza on-line.
 
Kwestionariusz obejmuje m.in. takie kwestie jak:
preferencje co do zakresu interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
ocena skuteczności obecnych interwencji,
ocena co do barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
propozycje obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.
Jak zapewnia KE, odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku oraz kolejnej generacji programów finansowych.
Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 r.

Więcej: LINK