Konstytucja biznesu. Premier M. Morawiecki spotkał się z przedsiębiorcami

– Chciałbym, by dzień naszego spotkania był dniem przecięcia wstęgi przy budowie mostu zaufania między administracją publiczną, a światem przedsiębiorców – powiedział premier, otwierając konferencję. – Nowa epoka w relacjach między rządem a przedsiębiorcami ma na celu wyeliminowanie różnych pułapek. Wiem, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale chcę państwa prosić, byśmy ręka w rękę działali na rzecz polskiej gospodarki – dodał. 

 

W wystąpieniu podkreślał, że ważna jest dobra  i bliska współpraca pomiędzy przedsiębiorcami  mikro, małymi, średnimi czy dużymi a administracją w zakresie finansowym, eksportowym i co chyba najistotniejsze w zakresie procedowania prawa. Kończąc wypowiedź zaapelował do przedsiębiorców o podjęcie wspólnego działania dla dobra gospodarki. Wierzy w to, że przełożą się one w nasz sukces w gospodarce globalnej.
Zgodnie z zaleceniem premiera ministrowie, których resorty mają się przyczyniać do rozwoju przedsiębiorczości, innowacji  i inwestycji muszą zadbać o to, aby wszystkie fundusze budżetowe, krajowe, unijne, samorządowe rzeczywiście jak najlepiej służyły przedsiębiorcom w osiąganiu tych celów.
Większość pakietu Konstytucji Biznesu wejdzie w życie 30 dni od daty publikacji
Więcej: LINK
Broszura nt. Konstytucji Biznesu i innych ułatwieniach dla firm: LINK