Konkursy unijne. Nowe nabory w marcu

W marcu rusza kolejnych 84 konkursów unijnych, finansowanych ze środków  Funduszy Europejskich.  Przedsiębiorcy mogą sięgnąć po pieniądze na prace badawczo-rozwojowe. Mikro, mały i średni przedsiębiorca od marca może ubiegać się o dofinansowanie projektu, który dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Mogą to być prace zrealizowane samodzielnie przez właściciela firmy lub na zlecenie firmy. Można je również zakupić. Ważne, aby wyniki tych prac prowadziły do wejścia na rynek znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi). Dzięki wsparciu można sfinansować wydatki inwestycyjne, usługi doradcze czy prace rozwojowe. Na projekt można otrzymać do 20 mln zł wsparcia unijnego, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys. zł, a na usługi doradcze: 500 tys. zł.
 
Konkursy dotyczące prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, polegającej na:
zakupie usług w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowania prototypu doświadczalnego lub
prowadzeniu badań przemysłowych, jak również
zakupie środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych) oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających proces badawczy
prowadzone są w programach regionalnych województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.
 
Kolejny nabór dotyczy firm w Polsce Wschodniej. W tym naborze przedsięborcy mogą skorzystać z wsparcia przy wejściu na rynki zagraniczne.. Do końca marca należy złożyć wniosek i pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Na projekt można pozyskać nawet 800 tys. zł dofinansowania.

Więcej: LINK