Konkurs „Zielone światło” – dofinansowania dla przedsiębiorców

Jeśli chcemy otrzymać dofinansowanie z poddziałania 2.1.1 PO KL – „Zielone światło!” – wsparcie rozwiązań proekologicznych, wniosek konkursowy musimy złożyć do końca lutego. O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorcy.

Dofinansowanie będzie udzielane na: szkolenia (w tym szkolenia w formie studiów podyplomowych) oraz doradztwo dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu: możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej, budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, ekoinnowacji, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, audytu energetycznego, audytu ekologicznego, marketingu ekologicznego, „zielonych zamówień/zakupów”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 27 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. do godziny 16.30


Więcej informacji:
LINK