Konkurs w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

18 kwietnia 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Jego głównym celem jest wsparcie podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo opracowane i wdrażane będą innowacyjne strategie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w miejscu pracy czy trwałe wielopoziomowe modele partnerstwa.

 

Oferty muszą być składane przez konsorcja podmiotów, składające się z przynajmniej trzech aplikantów. Lider konsorcjum musi być podmiotem publicznym. Przynajmniej jeden partner musi być organizacją partnerów społecznych (poziom europejski; krajowy, regionalny, lokalny). Przynajmniej jeden partner musi być z kraju innego niż UE a mogącego wziąć udział w Programie EaSI (tj. Islandia, Norwegia, Albania, FYRoM, Czarnogóra, Serbia, Turcja).

 

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs wynosi 10 mln euro. Komisja Europejska sfinansuje 5-7 projektów, które powinny trwać od 24 do 36 miesięcy.

 

Więcej: LINK