Konkurs „Teraz Polska”

Dzisiaj odbywa się posiedzenie Kapituły Godła „Teraz Polska”, w czasie którego zostaną wyłonieni Laureaci XXIII edycji Konkursu na Najlepszy Produkt i Usługi, VII Konkursu dla Gmin oraz VI edycji Konkursu dla Przedsięwzięć  Innowacyjnych i  IV edycji Konkursu „Wybitny Polak”. Członkiem kapituły jest Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Konkurs „Teraz Polska” realizowany jest przez Fundację  Polskiego Godła Promocyjnego w ramach Polskiego Programu Promocyjnego którego celem jest propagowanie nowoczesnych metod produkcji i zarządzania oraz wspieranie, działających na polskim rynku, przedsiębiorstw w budowaniu i umacnianiu ich marek.

Konkurs wyłania grupę najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.
Do chwili obecnej Kapituła Konkursu wyłoniła prawie 500 Laureatów, którzy w dowód uznania otrzymali prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska” oraz możliwość skorzystania z programu promocyjnego Fundacji, oferującego m.in. zniżki na reklamę w mediach, możliwość udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację, czy członkostwo w elitarnym Klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.
Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 20 lat stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych nim Laureatów.

W tym roku wśród nominowanych firm znajdują się przedsiębiorstwa m.in. przemysłu mięsnego, mleczarskiego, elektronicznego  i włókienniczego.

Więcej: LINK