Konkurs o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej rozpoczęty

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy małych i średnich przedsiębiorców, połączony z afirmacją wartości moralnych, realizowany w duchu solidarnego humanizmu.
 
Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej lub właściciele ( jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw. Rekomendowani do nagrody powinni się legitymować osiągnięciami w roku poprzedzającym rok przyznania wyróżnienia. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.
Wysokość nagrody wynosi 10 000 zł. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do nagrody.
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca roku na adres:

Więcej: LINK