Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2017 trwa!

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

 

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Wyboru laureatów poszczególnych kategorii i lidera nagrody głównej wybierze Kapituła Konkursu składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi

i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych. Firmy można zgłaszać w pięciu kategoriach. O wyróżnienia mogą się ubiegać przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

 

Zgłoszenia można dokonać w dniach: 1-31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiębiorcaroku.com

Regulamin konkursu: http://mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

 

Więcej: