Konkurs fotograficzny „Człowiek-Biżuteria”

Informujemy, że została ogłoszona kolejna edycja konkursu fotograficznego „CZŁOWIEK – BIŻUTERIA”, którego głównym celem jest popularyzacja fotografii wśród uczniów, promowanie młodych adeptów sztuki fotografowania, a także kształtowanie podstaw związanych z poszanowaniem praw autorskich.

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie.

Jednym z warunków regulaminu konkursu jest m.in. przekazywanie zdjęć wykonanych w miejscu i czasie trwania Polskich Targów Złotniczo-Jubilerskich GOLD EXPO 2016, odbywających się w dniach 29.09 – 01.10.2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Prezentowane prace mogą obejmować wyłącznie eksponaty wystawiane na Targach, w szczególności podczas trwania wskazanych w regulaminie prezentacji.

Zgłoszone zdjęcia oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której składzie znajda się: profesjonalny fotograf, przedstawiciel grona pedagogicznego oraz organizator Targów – przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP. Pod uwagę w ocenie prac będą brane m. in.: pomysłowość, oryginalność i artystyczna forma prezentacji.
Zgłoszenie: LINK
Regulamin: LINK