Konieczna jest nowelizacja rozporządzenia o refundacjach

Z ostatnim dniem 2013 roku kończy się obowiązywanie rozporządzenia Ministra Pracy regulującego kwestię refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego. Konieczne sa prace nad nowelizacja rozporządzenia.

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława  Kamysza-Kosiniaka zwrócił się z prośbą o informację na temat postępów nad procesem przygotowania zmian w dyrektywie WE nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. w zakresie uznawania niektórych form pomocy publicznej za zgodne z zasadami wspólnego rynku.

Kończący się okres obowiązywania tej dyrektywy rodzi bezpośrednie konsekwencje także terminu granicznego obowiązywania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego.

Rozporządzenie krajowe z dnia 19 grudnia 2008 r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku i Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Rządu sygnał o konieczności równoległego podjęcia prac nad nowelizacją rozporządzenia ws refundacji.

Treść pisma w załączniku