Kongresu Branży Poligraficznej „Art of Color”

Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-9 listopada. W czasie dwudniowych wykładów i warsztatów zagadnienia dotyczące poligrafii oraz produkcji opakowań przeplatać się będą z designem i innowacyjnymi technologiami.

http://www.artofcolor.pl/pl/