Kongres Rzemiosła Polskiego 2024

W dniu 12 czerwca 2024 w sali im. Jana Kilińskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, obradował sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. Obrady prowadziło Prezydium pod przewodnictwem Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Klimka.

Obrady tegorocznego Kongresu rozpoczęło wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Pana Jana Gogolewskiego, który przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od maja 2023 do czerwca 2024. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kongres jednogłośnie.

Kongres udzielił także absolutorium Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto Kongres przyjął m.in. uchwały w sprawie planu finansowego ZRP na 2024 rok, w sprawie planu działalności ZRP na 2024 rok oraz w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Order Rzemiosła Polskiego”.

Gościem Kongresu był Pan Ireneusz Raś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.