Konferencja „Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym”

W Gdańsku-Jelitkowie 12-13 maja odbędzie się konferencja „Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym – koncepcje i problemy”, organizowana przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego SGH oraz Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Na spotkaniu będzie można zapoznać się z badaniami o sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym, wysłuchać prelekcji o zmianach, jakie następują w tych firmach oraz wziąć udział w warsztatach dla przedsiębiorców na temat budowania strategii marki firmy rodzinnej.

Planowane są także dwa panele dyskusyjne, w ramach których przedsiębiorcy rodzinni podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie sukcesji oraz umiędzynarodowienia działalności, a przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu przedstawią cenne wskazówki, jak radzić sobie z problemami w zarządzaniu biznesem rodzinnym.

Więcej informacji w załączniku