Konferencja – Zamień pomysł w biznes

„Zamień pomysł w biznes – kapitał dla innowacyjnych projektów”- tak brzmi hasło przewodnie konferencji organizowanej w ramach działalności Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS SEED. Konferencja odbędzie się 17 grudnia 2010 roku w Sali AB Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku.

 

W obszarze tematycznym znajdą się kwestie związane z komercjalizacją wartości intelektualnych. Przedstawione zostaną prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wyzwania związane a prawami autorskimi. Zaprezentowane zostaną systemowe projekty stypendialne skierowane do doktorantów służące wsparciu procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce województwa pomorskiego oraz rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w komercjalizacji nowych technologii.

 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową – gfp@gfp.pl i telefonicznie: 58 690 72 96.

W załączniku program konferencji.