Konferencja w Sejmie: Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji

Związek Rzemiosła Polskiego wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego organizuje 18 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP konferencję „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”.

Związek Rzemiosła Polskiego obchodzący swoje 80-lecie oraz izby i cechy mają w wymienionych obszarach istotny udział. Podczas spotkania wskazane zostaną także perspektywy rozwoju i wyzwania stojące przed firmami rzemieślniczymi i organizacjami rzemiosła.

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze tworzą miejsca pracy, a także we współpracy z organizacjami rzemiosła oraz placówkami edukacyjnymi odpowiadają na lokalne zapotrzebowania gospodarcze i społeczne, biorąc aktywny udział w szkoleniu i przekwalifikowaniu kadr. Dobrze przygotowani fachowcy to jeden z istotnych elementów wzrostu potencjału przedsiębiorstw, a więc także firm rzemieślniczych. Dlatego kształcenie, zwłaszcza młodych pracowników, a także szkolenie przyszłych czeladników i mistrzów to jeden z kluczowych segmentów działalności organizacji rzemiosła.

Konferencja będzie również dobrą okazją do omówienia barier, na jakie napotykają firmy z sektora MŚP oraz do zastanowienia się nad rozwiązaniami, które pozwolą na wspieranie działań organizacji rzemiosła, w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy.

W gronie ekspertów i prelegentów znajda się m.in. dr hab. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, dr Krzysztof Bondyra, specjalista w temacie rynku pracy z UAM, Jacek Trela i Robert Krzyszczak ze Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości.

Konferencję prowadzić będą:  Poseł Artur Bramora Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Rzemiosła Polskiego oraz Jerzy Bartnik Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

W załączniku plakat konferencji