Konferencja o „szarej strefie”

„Wpływ szarej strefy na równowagę gospodarczą na rynku”, to tytuł konferencji zorganizowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego przy współudziale Izby Rzemieślniczej w Łodzi 29 listopada 2012 roku w Urzędzie Miasta Łodzi.

Prelegenci mówili o tym czy szara strefa to zagrożenie dla uczciwych przedsiębiorców, jak policja walczy z tym zjawiskiem i jak jest ono kontrolowane przez organy podatkowe w województwie łódzkim. Uczestnicy spotkania usłyszeli też, co robi polski rząd, żeby szara strefa się nie rozrastała i jak wygląda jej rozwój w branżach: motoryzacyjnej i spożywczej.

W rzemiośle szara stera  najczęściej rozwija się  w branży budowlanej i właśnie motoryzacyjnej ale również dotyka innych branż usługowych, jak fotograficzna, fryzjerska, krawiecka, a nawet jubilerska.
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, przyznał że przechodzenie przedsiębiorców do szarej strefy stało się faktem i że cierpią na tym zarówno finanse publiczne, jak i firmy działające zgodnie z prawem.

Zdaniem ekspertów Związku ogromne znaczenie dla rozwoju szarej strefy, szczególnie w branżach usługowych, ma polityka samorządów wobec legalnie działających firm w zakresie obciążeń ich wysokimi czynszami, opłatami za wieczyste użytkowanie, podatkami od nieruchomości. Wysokie obciążenia  w tym zakresie powodują  wypieranie wielu usług do szarej strefy. Z kolei rosnące potrzeby samorządów wynikają z coraz większych zadań przekierowanych do samorządów przez państwo. ZRP postuluje już od dawna zmianę polityki rządu w tym zakresie.

Zarówno prezes zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi Paweł Saar, jak i wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska przyznali, że tematyka konferencji jest niezwykle ważna ponieważ zjawisko szarej strefy jest bardzo niepokojące i zatacza coraz szersze kręgi. Trzeba więc o nim mówić i szukać sposobów poradzenia sobie z tym problemem chociażby na płaszczyźnie dialogu społecznego w WKDS-ach.

Więcej: LINK
Prezentacja „Legalność zatrudnienia a szara strefa”
LINK
Prezentacja „Szara strefa w branży motoryzacyjne”
LINK