Konferencja nt. systemu kształcenia zawodowego

23 listopada odbędzie się w Warszawie konferencja, organizowana przez Jerzego Wiśniewskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa mazowieckiego na temat systemu kształcenia zawodowego w Polsce.

W programie m.in. przedstawienie nowego modelu kształcenia zawodowego w Polsce oraz główne założenia reformy edukacji zawodowej, źródła finansowania szkolnictwa zawodowego i rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego.  Tę część prezentacji przedstawi  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
                                                                                                                                                                                                                                                       
Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego zaprezentuje model kształcenia zawodowego w kontekście planowanych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, w tym kwestie finansowania nauki zawodu uczniów i pracowników młodocianych oraz  skutki planowanych zmian i zapotrzebowanie pracodawców na absolwentów szkół zawodowych.
Więcej: LINK