Konferencja naukowa Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pt. szanse i wyzwania dla sektora